دلِخوشی
delkhoshi (48)
دوست دارم
خدایا... یک "مرگ" بدهکارم و هزار "ارزو" طلبکار،: خسته ام" یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر

الماس چت

بَچــــﮧ کـــﮧ بـ ـودیمـ آرِزوموטּ بُزُرگ شُدَن بُوُد بُزُرگــ کـِــﮧ شُدیمـ ـ حَسرَتِ بَرگَشتَـטּ به بَچِگی رو داریم

..
          

 

 
کلیک کن http://s-tanha.mihanblog.com   
کلیک کن http://s-lo-ve.blogfa.com  

دیگه حرفی ندارم:(

هـــِــی پــِـــسَــــر ؛مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . یـکــ انـســانـــم ... هـمـانــنــد ِ تــو ...
امـــــــــآ . . .
نـگـاه ِ هــیـزِ مـردُمـانـمـان ، مــرا مـتـفـاوت از تـــو مـیـخـوانـد !
تـفـاوتـی کـه هـیـچـوقـت لـمـسـشـان نـــکـردم ... اصـلاً کــدام تــفـاوت ؟!!؟
مـن ابـرو بـرمـیـدارم , تــو هـم بـرمـیـداری ! آرایـش مـیـکـنـم, تــو هـم مـیـکـنـی !
گـوشـواره مـیـنـدازم, تــو هـم مـیـنـدازی ! لــوس حـرف مـیـزنـم, تــو هـم مـیـزنـی !
مـــــــن و تــــــو تـنـــها یـــکـــ تـفـاوت داریـم ...
دوسـتـی ِ مـن بـا جـنـس ِ مـخـالـف ، دوسـت داشـتـنـش ، بـوسـیـدنـش ...
یـعـنـی فــاحــشــگـی !!
امــا بـرای تــــــو ... یـعـنـی آزادی ، جـوونـی کـردن !!
مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . حـتـی اگـر فـاحـشـه بـاشـم ،
کـارهـایـم زنـانـه اسـت, افـکـارم زنـانـه اسـت, دوسـت داشـتـنـم زنـانـه اسـت ...
تـکـیـه کـردنـم بـه یـکــ مـــَــرد ، زنـانـه اسـت ...
مـن بـا تـمـامِ تـفـاوت هـا پـای ِ جـنـسـیـتـم ، زنـانـگـی ام ایـسـتـاده ام ...
امــا تــــــــو چـی ؟؟ مــ ـردانــ ـگــی ات را بـه چـه مـیـفـروشـی ؟؟؟؟
مـــــن بــــه جـــنــســیــتــم افــــتـــخـــآرمـــیـــکُــنــم

دختــــــر

جــدا به دختـــــرای ایـــرونـــی باید مـــدال شجاعــت و استقــامــت داد!!!
مانتـــو کوتـاه میپــوشـه نگاه آنچنــانی بهش میـکـنن,میگـن نپــوش تا نگات نکنــن؛
توی نت تــیکه مینــدازن بهـش,میگـن عکــس نـزار تا حرف نشنــوی !!!
توی تاکســــی طـرف میچسبــه بهـش, میگـن ســــوار نشــو تا نچسبـن بهـت؛!!!
توی دانشـگاه استـــاد بهـش نظــرداره, میگـن خــوب درس نخــون تا بهــت نظـر نداشتــه باشــن !!!
و کلا هـرجـا میـره به جـــرم دختــــــر بـودن بایـد از هــر کـسـی حرف بشنـوه؛
مـن دوتا راه حـل پیشنهــــاد میکنــم :یا تمـام دختــــــرا رو بکشیــم تـیـکـه تـیـکشـون کــنیـم یا مـــــردها رو توجیـه کنیــم که آقــا ،بــرادر ،اخـوی ایـن دختـــــر هــم " به انــدازه تــــو" حـق حضــــور در اجتـمـــاع رو داره !!!

 

......

میگن :روز محشر با هر کس که دوستش داشتید  محشور میشید 


یعنی من با تو ...؟؟؟ 


چه محشری شود محشر من ...!!!


من با تو محشور میشوم


وعده هایمان که یادت هست ؟


دست من دست تو


هستم هستی هست...


مـــــــن تـــــــــو خــــــدا... ...


تنهـــــــــــــایی

مردماني هستند که مي‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است ...
و وقتي بفهمند چه مرگــــتــ است ...
بهت مي‌گويند بس کن ...
انرژي منفي نفرست ...
اينجاست که سکوتــــــــــــ معنا پيدا مي کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــايي مي شود تنها چاره ... !

پ.ن:تنهایی خیلی هم بد نیست...:)

شمع

اين آخرين شمعي است كه آب مي شود
پاي اين شعر ناتمام
و من قطره قطره مي سوزم
تا تو آرام شوي آرام...
براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد